Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

HỖ TRỢ NÔNG DÂN HUYỆN KRONG ANA – DAKLAK TIÊU THỤ DƯA HẤU


Trong tình hình việc xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn lao động TP.HCM đã có chương trình vận động Công đoàn các cấp tham gia hỗ trợ việc thu mua và tiêu thụ dưa hấu để giảm nhẹ thiệt hại cho nông dân huyện Krong Ana, tỉnh Daklak.

Tích cực tham gia đợt vận động, Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty CP Vận Tải ô tô số 2, ngoài việc đăng ký tiêu thụ dưa hấu,  đã điều động phương tiện và lái xe để vận chuyển dưa từ Daklak về Thành Phố và chuyển đến các đơn vị Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM đã đăng ký tiêu thụ.

Một số hình ảnh của chương trình ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2020

 

Bài viết khác