Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

 • Tiếng việt
 • _lang_en

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2 LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2020-2025


Sau thời gian tạm hoãn để thực hiện các bịện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của chính phủ, được sự chấp thuận của Đảng Ủy Tổng Công Ty Cơ Khí GTVT Sài Gòn (Samco) ngày 08/05/2020 tại hội trường công ty, Công Ty CP Vận tải Ô tô số 2 (Covato2) đã tổ chức Đại hội Chi Bộ lần IX (Nhiệm kỳ 2020-2025) .

 • Ngoài sự tham dự của tất cả Đảng viên trong Chi bộ, Đại hội còn vinh dự đón tiếp các vị khách mời đại diện cho Ban thường vụ Đảng ủy và Ban tổ chức Đảng ủy Samco.
 • Đại hội đã hoàn thành tất cả các nội dung được đề ra, các văn kiện của đại hội bao gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy, Báo cáo đóng góp của Đảng viên chi bộ cho văn kiện Đại hội Đảng bộ Samco lần IV và văn kiện Đãi hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần XI đã được thông qua với sự nhất trí cao của toàn thể Đảng viên.
 • Kết quả thực hiện nghị quyết lần thứ VIII (2015-2020) các chỉ tiêu đề ra bao gồm doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân đã được hoàn thành . Covato2 đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc các năm 2015, 2016 và tập thể lao động tiên tiến các năm 2017, 2018, 2019.
 • Về xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ kết nạp được 07 đảng viên ( đạt tỷ lệ 140% chỉ tiêu), Chi bộ Covato2 đạt danh hiệu Chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, Công đoàn Công ty đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh.
 • Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nghị Nghị quyết lần thứ IX  với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu chủ yếu:
  • Tiếp tục xây dựng Chi Bộ vững mạnh về chất lượng và phát triển về số lượng, phấn đấu đạt danh hiệu Chi Bộ Đảng trong sạch vững mạnh.
  • Trong nhiệm kỳ kết nạp 05 Đảng viên mới.
  • Hằng năm Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh., Công ty đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.
  • Về chỉ tiêu SXKD:
   • Doanh thu 650 tỷ đồng.
   • Lợi nhuận 15.5 tỷ đồng.
   • Nộp ngân sách 19.5 tỷ đồng.
   • Thu nhập bình quân 13 triệu/ người/ tháng.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ Covato2 nhiệm kỳ IX (2020-2025), và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Tổng Công Ty Samco nhiệm kỳ IV.

Một số hình ảnh:

 

 

Bài viết khác