Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Chương trình tuyên truyền giáo dục PCCC năm 2015


Sáng ngày 23/10/2015 tại Công Ty CP Vận Tải Ô Tô số 2 diễn ra chương trình tuyên truyền giáo dục PCCC năm 2015, chương trình diễn ra với sự có mặt của toàn thể CBNV công ty :

Toàn thể CBCNV Công ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2 tham dự chương trình huấn luyện PCCC

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - GD Công Ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2, phát biểu khai mạc chương trình

Sau đây là một số hình ảnh về chương trình huấn luyện PCCC tại Công ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 :

 

 

 

 

Bài viết khác