Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

TP. Hồ Chí Minh thay đổi khung giờ xe tải vào nội đô từ 01/08/2018.


Ngày 19/07/2018, UBND TP. HCM đã ký quyết định số 23/2018/QĐ -UBND ban hành quy định về Hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM áp dụng từ 01/08/2018.

Hình sưu tầm

Theo đó xe tải nhẹ không được phép lưu thông vào khu vực nội đô thành phố từ 06 giờ đến 09 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Xe tải nặng không được phép lưu thông vào khu vực nội đô từ 06 giờ đến 22 giờ hàng ngày ( trừ một số tuyến hành lang được quy định tại điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 23/2018/QĐ-UBND).

Download : Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Bài viết khác