Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

TỔNG KẾT SXKD 2019 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2020


Sáng ngày 21 tháng 01 năm 2020, tại Hội trường, Công ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2, đã tổ chứcTổng kết hoạt động SXKD năm 2019 & Hội nghị người lao động năm 2020.

Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh, tuy phài đối diện với nhiều thách thức, khó khăn trong bối cảnh cả hai mảng hoạt động chính của Công ty là vận tải hàng hóa và kinh doanh xe tải, năm 2019 với rất nhiều nỗ lực CBCNV Cty đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong đó về doanh thu đạt 109%, lợi nhuận đạt 103%, cũng như đảm bảo được cổ tức như kế hoạch. Về phương hướng 2020, sau khi đánh giá tình hình, các thách thức và cơ hội, ngoài mục tiêu cao nhất là hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân và cổ tức; một trong những trọng tâm được đặt ra trong năm 2020 là phải đảm bảo được việc làm cho người lao động và mở rộng thêm các mảng hoạt động, cùng theo đó là các giảp pháp để có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tại Hội nghị Người lao động 2020, phần thảo luận đã diễn ra sôi nổi với các ý kiến thẳng thắn, có trách nhiệm của các đại biểu trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, quyền lợi cũng như việc đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Hội nghị cũng đã đã tiến hành biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020 của Công ty CP Vận tải Ô tô số 2.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 

Bài viết khác