Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

TỔNG KẾT SXKD 2017 & HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018


Ngày 26 tháng 01 năm 2018 tại Hội trường, Công ty CP Vận tải ô tô số 2 đã tổ chưc Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 & Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018.

 

Trong bối cảnh gặp không ít khó khăn trong cả hai mảng hoạt động chính là vận tải hàng hóa đường bộ và kinh doanh xe tải Hino; tập thể CBCNV Covato2 đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chủ động cùng nhau phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD đã đề ra. So với kế hoạch, doanh thu đạt 125%, lợi nhuận đạt 105%.

Tại Hội nghị Người lao động 2018 cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, cụ thể cho hoạt động SXKD năm 2018. Trên cơ sở đánh giá cơ hội và thách thức trong năm 2018, Hội nghị đã thống nhất về các mục tiêu và giải pháp thực hiện trong năm 2018.

 

Bài viết khác