Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015


Vào ngày 08/01/2015 tại Công Ty CP Vận Tải Ô Tô số 2 diễn ra Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 :

Tham gia Hội nghị gồm có Ban lãnh đạo, khách mời và toàn thể CBCNV Covato2

Ông Bùi Nguyên - PGD Công Ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2, báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2015

Sau đây là một số hình ảnh về buổi Tổng kết hoạt động SXKD tại Công ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 :

  

  

Bài viết khác