Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Tin Nội Bộ


LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 2018Ngày giờ đăng:  13:38    05-09-2018

HINO MOTORS VIETNAM ĐẾN LÀM VIỆC TẠI COVATO2Ngày giờ đăng:  16:15    14-08-2018

KHEN THƯỞNG HỌC SINH CON EM CBCNV-LĐ 2018Ngày giờ đăng:  15:11    14-08-2018

HỘI THAO CNVC-LAO ĐỘNG 2018Ngày giờ đăng:  16:05    13-08-2018

KHÓA HỌC “4As” DÀNH CHO TÀI XẾNgày giờ đăng:  10:21    13-08-2018

CHUYẾN THAM QUAN DU LỊCH MIỀN BẮC CỦA CBCNV COVATO2Ngày giờ đăng:  13:57    18-07-2018

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN 10 NĂM 2018Ngày giờ đăng:  15:55    01-06-2018