Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Tin Nội Bộ


BẢO VIỆT GIA ĐỊNH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI COVATO2Ngày giờ đăng:  15:29    22-04-2021

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ ĐỢT 2 /2021, NHÓM 3, NGÀY 11/04/2021Ngày giờ đăng:  10:48    16-04-2021

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NHÓM 3Ngày giờ đăng:  14:52    08-04-2021

SINH HOẠT CHI HỘI VẬN TẢI TÂN PHÚ - THANG 4/2021Ngày giờ đăng:  14:31    08-04-2021

SÁT HẠCH KỸ THUẬT VIÊN HINO - HS4Ngày giờ đăng:  14:28    25-03-2021

SÁT HẠCH KỸ THUẬT VIÊN HINO - HS4Ngày giờ đăng:  11:34    25-03-2021

HỘI THẢO VỀ GIẢI PHÁP CỘNG NGHỆ VẬN TẢINgày giờ đăng:  14:55    10-03-2021

HỌP MẶT ĐẦU NĂM MỚI TÂN SỬU 2021 Ngày giờ đăng:  14:45    10-03-2021

LỄ TỔNG KẾT SXKD 2020 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021.Ngày giờ đăng:  11:23    04-02-2021