Hotline : 0918 254 493 - 0903 021 968 - 0908 273 196

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Tin Nội Bộ


Lễ kết nạp Đảng Viên mới 2016Ngày giờ đăng:  13:47    31-10-2016

SAMCO tuyên dương điển hình học tập BácNgày giờ đăng:  10:42    08-07-2016

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO LÁI XE TẢI - ĐỢT 3Ngày giờ đăng:  13:37    15-03-2016

Họp mặt toàn thể CBCNV đầu năm 2016Ngày giờ đăng:  16:16    15-02-2016

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015Ngày giờ đăng:  14:29    29-01-2016

Chương trình tuyên truyền giáo dục PCCC năm 2015Ngày giờ đăng:  14:00    24-10-2015