Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Tin Nội Bộ


SINH HOẠT CHI HỘI VẬN TẢI TÂN PHÚ (tháng 6.2022)Ngày giờ đăng:  10:32    17-06-2022

ĐÀO TẠO CHO KỸ THUẬT VIÊN HINO MOTORS (Tháng 6/2022)Ngày giờ đăng:  16:22    15-06-2022

NGÀY THỨ 7 CÔNG NHÂN SAMCO – LẦN THỨ 14Ngày giờ đăng:  13:42    31-05-2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022Ngày giờ đăng:  14:44    18-04-2022

HỌP MẶT ĐẦU NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022 Ngày giờ đăng:  10:23    08-02-2022

LỄ TỔNG KẾT SXKD 2021 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2022Ngày giờ đăng:  14:26    27-01-2022

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNGNgày giờ đăng:  15:14    08-11-2021