Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Tin Nội Bộ


NGÀY THỨ 7 CÔNG NHÂN SAMCO – NĂM 2023Ngày giờ đăng:  16:12    21-06-2023

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NHÓM 3Ngày giờ đăng:  16:55    19-06-2023

ÁP DỤNG SOP MỚI 2023 CHO HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ HINONgày giờ đăng:  14:42    17-04-2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023Ngày giờ đăng:  15:19    21-03-2023

LỄ TỔNG KẾT SXKD 2022 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2023.Ngày giờ đăng:  13:50    15-02-2023

HỌP MẶT ĐẦU NĂM MỚI QUÝ MÃO 2023Ngày giờ đăng:  09:52    31-01-2023

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN COVATO2 LẦN VII, NHIỆM KỲ 2022-2027Ngày giờ đăng:  15:13    28-11-2022

COVATO 2 HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCCNgày giờ đăng:  16:11    17-10-2022