Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Tin Nội Bộ


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022Ngày giờ đăng:  14:44    18-04-2022

HỌP MẶT ĐẦU NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022 Ngày giờ đăng:  10:23    08-02-2022

LỄ TỔNG KẾT SXKD 2021 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2022Ngày giờ đăng:  14:26    27-01-2022

LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNGNgày giờ đăng:  15:14    08-11-2021

TRAO TẶNG “TÚI AN SINH” CHO ĐOÀN VIÊN GẶP KHÓ KHĂNNgày giờ đăng:  13:19    13-10-2021

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 2021Ngày giờ đăng:  15:03    12-10-2021

MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO HÀNH, SỬA CHỮA XE DU LỊCHNgày giờ đăng:  14:51    12-10-2021