Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Tin Nội Bộ


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017Ngày giờ đăng:  10:36    03-03-2017

TIỆC TRI ÂN KHÁCH HÀNG HINO NĂM 2017Ngày giờ đăng:  11:14    01-03-2017

CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2 HỌP MẶT ĐẦU NĂM MỚINgày giờ đăng:  08:41    03-02-2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017Ngày giờ đăng:  16:21    19-01-2017

Lễ kết nạp Đảng Viên mới 2016Ngày giờ đăng:  13:47    31-10-2016

SAMCO tuyên dương điển hình học tập BácNgày giờ đăng:  10:42    08-07-2016