Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN ATLĐ NHÓM 3


- Nghị định 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP quy định một số điều trong luật an toàn lao động, việc huấn luyện an toàn lao động được chia làm 6 nhóm đối tượng chính.  

Trong đó nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội đã ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt.

Trong đó mục thứ 16: Trực tiếp vận hành tàu hỏa, tàu điện; lái, sửa chữa, bảo hành xe ô tô các loại.

Như vậy theo quy định tất cả anh em lái xe, sửa chữa, bảo hành xe ô tô phải được huấn luyện về an toàn lao động nhóm 3. Sau khi tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, người lao động được cấp thẻ an toàn có thời hạn 2 năm và phải huấn luyện định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.

Nội dung huấn luyện nhóm 3 gồm những gì ?

Những nội dung chính trong khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3:

 – Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

 – Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

 – Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

 Hồ sơ huấn luyện nhóm 3 gồm những gì?

Học viên đăng ký huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cần nộp:

    - 02 ảnh 3×4

    - CMND/CCCD photo

 Khi nào được cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 3?

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, các cá nhân / tổ chức sẽ được cấp chứng chỉ an toàn lao động, giấy chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ về an toàn lao động trong vòng 1 tuần.

Bài viết khác