Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

TẬP HUẤN “NGHIỆP VỤ KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN” VÀ/ SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN”


Nhằm nâng cao năng lực về Công tác tổ chức và năng lực Ủy ban kiểm tra, ngày 26/909/2020 Công đoàn Covato2 đã cử cán bộ phụ trách tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ  do Công đoàn  TCty Samco đã tổ chức ”Sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên” và  “Nghiệp vụ kiểm tra Công đoàn và Chuyên đề kiểm tra tài chính công đoàn”.

Một số hình ảnh:

Bài viết khác