Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

SÁT HẠCH KỸ THUẬT VIÊN HINO - HS4


Nhằm nâng cao kỹ năng cho kỹ thuật viên (KTV) và trong chương trình hỗ trợ về kỹ thuật cho các Đại lý theo kế hoạch đào tạo năm 2021, Hino Motors VN (HMV) đã tổ chức 2 ngày sát hạch HS4 cho các KTV thuộc các Đại lý phía Nam. Địa điểm sát hạch được tiến hành tại Đại lý Hino Công ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 (Covato2).

Để tham gia sát hạch HS4 các KTV phải hoàn thành khóa học trực tuyến HS4 E-learning trước đó. Thời gian sát hạch bao gồm 4 đợt, được tổ chức  trong 2 ngày từ 16/03 - 17/03/2021.

Một số hình ảnh buổi sát hạch HS4 :

 

Bài viết khác