Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

LỚP HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NGÀY 05/08/2017.


Nằm trong kế hoạch huấn luyện thường xuyên về an toàn vệ sinh lao động hàng năm, ngày 05/08/2017 Covato2 đã tổ chức lớp huấn luyện về kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động cho người lao động nhóm 4 tại Hội trường Công ty số 51/13 Tân Kỳ Tân Qúy, Q. Tân Phú.

Lớp huấn luyện do giảng viên của Viện Khoa Học An Toàn Vệ Sinh Lao Động Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc Sở LĐ & TBXH đến giảng bài. Nội dung huấn luyện theo chương trình khung thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 15/05/2016.

Các học viên đã được trang bị các kiến thức cần thiết về an toàn, vệ sinh lao động trong công việc hàng ngày cũng như tìm hiểu nắm rõ các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao động đã được phát luật quy định cụ thể. Kết thúc khóa học các học viên đã thực hiện làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

 

 

Bài viết khác