Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NGÀY 12/10/2019


Thực hiện kế họach huấn luyện thường xuyên, ngày 12/10/2019 vừa qua, Công Ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động nhóm 4.

Lớp huấn luyện do giảng viên của Công Ty TNHH Huấn Luyện An Toàn Kỹ Thuật Miền Nam đến giảng bài. Nội dung huấn luyện theo chương trình khung thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 15/05/2016 với chủ đề năm 2019 ” Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Huấn luyện ATVSLĐ là một trong những nội dung bắt buộc của công tác bảo hộ lao động nhằm trang bị cho người lao động kiến thức và các kỹ năng làm việc một cách an toàn để phòng ngừa và hạn chế các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một cách hiệu quả.

 

 

Kết thúc khóa học các học viên đã thực hiện làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Bài viết khác