Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

LỄ TỔNG KẾT SXKD 2020 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021.


  Sáng ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường, Công ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2, đã tổ chứcTổng kết hoạt động SXKD năm 2020 & Hội nghị người lao động năm 2021.

  Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh, công ty đã phải điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với tình hình. Với rất nhiều nỗ lực của toàn thể CBCNV, kết quả tổng doanh thu đạt 112%, lợi nhuận đạt 105%.

  Về phương hướng 2021, sau khi đánh giá tình hình, các thách thức và cơ hội, ngoài mục tiêu cao nhất là hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, một trong những mục tiêu được đặt ra trong năm 2021 là phải đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động. 

  Tại Hội nghị Người lao động 2021, phần thảo luận đã diễn ra sôi nổi với các ý kiến thẳng thắn, có trách nhiệm của các đại biểu trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, các giải pháp để có thể giữ được công ăn việc làm cho người lao động trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay.. Hội nghị cũng đã tiến hành biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2021 của Công ty CP Vận tải Ô tô số 2.

  Một số hình ảnh của buổi lễ:

Bài viết khác