Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 2021


Ngày 08/10/2021 tại hội trường Cty, Chi bộ Cty CP Vận Tải ôtô số 2 (Covato2) đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới. Buổi lễ đã diễn ra ngắn gọn trong không khí trang trọng, đúng trình tự điều lệ Đảng và nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng viên mới được kết nạp đã xúc động đọc lời tuyên thệ, nguyện trung thành với lý tưởng mục tiêu của Đảng, luôn gương mẫu và tiếp tục đóng góp vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, xứng đáng là người Đảng viên Đảng Công Sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ Công ty đã trao quyết định của Đảng Uỷ Tổng Công Ty Samco cho Đảng viên mới cùng với những lời phân công nhiệm vụ và dặn dò tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng Công Sản Việt Nam.

 

Được biết với lần kết nạp Đảng viên mới này, Chi bộ Cty đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng viên mới trong năm 2021.

Bài viết khác