Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

LỄ CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015


     Ngày 16/11/2018 vừa qua, Công ty CP Vận tải Ô tô số 2 đã tổ chức buổi lễ Công bố Covato2 đạt Chứng nhận ISO 9001:2015. Toàn thể CBCNV đã cùng điểm lại quá trình chuẩn bị, tổ chức, xây dựng, thực hiện HTQLCL tại công ty với sự hỗ trợ, huấn luyện của đơn vị tư vấn EFC. Sau quá trình chuẩn bị, ngày 14/09/2018 Trung tâm chứng nhận Quacert đã đến đánh giá và  ngày 10/10/2018 đã cấp  Chứng nhận công nhận HTQLCL của Covato2 phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tại buổi lễ Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV đã thể hiện quyết tâm, cùng nhau cam kết tiếp tục duy trì, cải tiến HTQLCL tại Covato2 với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

     Cũng tại buổi lễ, với mục tiêu nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay của công ty, Ban Lãnh đạo Công Ty đã công bố việc tổ chức lại bộ máy hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các phòng chức năng. Trước mắt là việc  thành lập Phòng Kinh doanh Vận tải trên cơ sở hợp nhất phòng Kế họach Thương Vụ và phòng Điều hành Sản xuất;  nâng cấp Đại lý Hino thành  Phòng Kinh doanh Hino. Đại diện 2 đơn vị mới thành lập đã phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ và cam kết cố gắng hoàn thành tốt công việc vì mục tiêu phát triển kinh doanh của Công ty.

PGĐ. Nguyễn Mạnh Hải báo cáo quá trình xây dựng hệ thống QLCL ISO 9001:2015

 

Khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong việc xây dựng HTQLCL tại Công ty

GĐ. Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu về định hướng phát triển và yêu cầu tổ chức lại bộ máy hoạt động của công ty.

Công bố chức năng nhiệm vụ của các phòng trong bộ máy hoạt động của Công ty.
 
 
Công bố Quyết định thành lập P.Kinh doanh Vận Tải và P. Kinh Doanh Hino.
 
   
  

Phát biểu của các trưởng bộ phận cam kết áp dụng HTQLCL tại đơn vị mình phụ trách


 
 

Bài viết khác