Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

LỄ CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH & MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA COVATO2


Ngày 07/09/2018, tại Hội trường, Công ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 (Covato2) đã tổ chức buổi họp với sự tham dự của toàn thể CBCNV để công bố “ Chính sách chất lượng & mục tiêu chất lượng ” của Công ty. Đây là một hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn QLCL 9001:2015 tại Covato2.

Sau phần trình bày về bối cảnh, mô tả phạm vi áp dụng, Ban Gíam Đốc Công ty đã công bố :

- Chính sách chất lượng với phương châm: NHANH CHÓNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

-  5  mục tiêu chất lượng năm 2018 của Covato2.

Với trên 40 năm hình thành và phát triển trong đó có hơn 20 năm là Đại lý ủy quyền của Hino Motor Việt Nam , Covato2 luôn xác định việc chất lượng dịch vụ & sự hài lòng của khách hàng là các tiêu chí hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Sau phần công bố chính sách và mục tiêu chất lượng của công ty, các trưởng bộ phận trong công ty đã đăng ký các mục tiêu chất lượng, kế hoạch đánh giá sự hài lòng của khách hàng của bộ phận mình phụ trách. Sau đó BGĐ và các trưởng bộ phận đã cùng ký cam kết  phấn đấu thực hiện chính sách và các mục tiêu chất lượng của công ty.

Được biết Covato2 đang trong tiến trình xin cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 

Bài viết khác