Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

KHÓA ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN PHỤ TÙNG ĐẠI LÝ HINO PHÍA NAM THÁNG 09/2022


Nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên phụ tùng và trong chương trình hỗ trợ cho các Đại lý Hino theo kế hoạch đào tạo năm 2022, Hino Motors VN (HMV) đã tổ chức Khóa đào tạo về phụ tùng cho các Đại lý phía Nam. Địa điểm đào tạo tại Đại lý Hino Công ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 (Covato2), trong 2 ngày 28 & 29/09/2022.

Hướng dẫn lớp học là các chuyên viên đến từ Phòng dịch vụ HMV. Đây là khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ, trang bị và cung cấp các kỹ năng về tra cứu phụ tùng dòng xe tải Hino tiêu chuẩn Euro 4. Từ đó, các nhân viên phụ trách phụ tùng của Đại lý.có thể cung ứng một cách nhanh chóng nhất nhu cầu của khách hàng.

Khóa học có sự tham gia đông đảo của các nhân viên phụ tùng đến từ các Đại Lý Hino khu vực phía nam.

Một số hình ảnh buổi đào tạo :