Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

KHEN THƯỞNG HỌC SINH CON EM CBCNV-LĐ ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG HỌC TẬP NIÊN HỌC 2021-2022


   Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần, kịp thời khen thưởng động viên con em CBCNV và người lao động trong công ty; đầu tháng 07/2022, BGĐ đã phối hợp với Công Đoàn tổ chức đợt khen thưởng học sinh là con em CBCNV-NLĐ đã có thành tích học tập tốt trong năm học 2021-2022.

   Đợt xét thưởng năm nay đã có 204 em từ cấp 1 đến cấp 3 được khen thưởng với tổng số tiền là 104.800.000 đồng (trong đó từ nguồn Qũy Khen thưởng, Phúc lợi của Công ty 74.800.000 đ và từ Qũy Công đoàn là 30.000.000 đ). Ngoài giấy khen, mỗi em đều nhận được một phần quà tặng và tiền mặt.

   Bên cạnh khen thưởng tại Công ty, có 2 em được đề nghị khen thưởng cấp Tổng Công Ty.

   Đây là một hoạt động thường xuyên được tổ chức tại COVATO2 hằng năm nhằm khuyến khích con em CBCNV – NLĐ hoàn thành tốt việc học tập văn hóa, bồi đắp kiến thức để xây dựng đất nước.


Bài viết khác