Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

HUẤN LUYỆN KAIZEN TẠI COVATO2


Nằm trong hoạt động hỗ trợ tổng thể của Hino Motors Việt Nam (HMV) cho các Đại lý; ngày 6/3/2018, chuyên gia HMV đã đến Công ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 thực hiện huấn luyện Kaizen cho Đại lý Hino - Covato2.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động để nâng cao chất lượng dịch vụ của Đại lý Hino - Covato2 nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Đại diện công ty Hino Motor Việt Nam - Ông Ngô Quang Thượng trình bày các hạng mục và kế hoạch thực hiện Kaizen.

 

Bài viết khác