Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ NHÓM 3


Thực hiện kế họach huấn luyện năm 2021, ngày 04/04/2021 Công Ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động nhóm 3.

Lớp huấn luyện do giảng viên đến từ Công Ty Đào tạo và Tư vấn An toàn Môi trường MT đến giảng bài. Nội dung huấn luyện theo chương trình khung thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 15/05/2016.

Tham gia huấn luyện là người lao động thuộc nhóm 3 của Covato2 đang làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH: trực tiếp “lái, sửa chữa, bảo hành các loại xe ôtô”.

Các học viên sẽ được cấp thẻ chứng nhận nếu đạt kết quả tốt bài kiểm tra đánh giá sau khóa học.

Được biết theo kế hoạch, Công ty sẽ tiếp tục có các lớp huấn luyện về ATLĐ trong thời gian tới.


Bài viết khác