Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 (THÁNG 7/2022)


Hưởng ứng tháng an toàn  lao động năm 2022 với chủ đề “ Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”   và thực hiện kế họach huấn luyện năm 2022, ngày 10/07/2022 Công ty CP Vận tải ôtô số 2 (COVATO2) đã phối hợp với giảng viên đến từ công ty TNHH Đào tạo và tư vấn an toàn MT tổ chức lớp huấn luyện An toàn cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc nhóm 3. Đợt huấn luyện này dành cho nhóm lao động bao gồm các lái xe và nhân viên điều hành làm các công việc liên quan đến việc vận chuyển hàng là hóa chất.

Tham dự buổi huấn luyện, ngoài các lái xe, nhân viên thuộc Covato2, còn có sự tham dự của một số lái xe các đơn vị bạn như Cty TNHH TM DV SX Bình Phú, Cty TNHH TM & Giao nhận Tùng Đạt, Cty TNHH TM DV SX Tân Việt Thành, Cty TNHH MTV TM & DV Kho bãi và Vận tải Nam Khánh.

Nội dung huấn luyện theo chương trình khung thực hiện theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP và thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo thường xuyên cho người lao động, trong đó chú trọng đến việc đào tạo huấn luyện các lái xe vận chuyển hàng để đáp ứng với các quy định của nhà nước cũng như của các chủ hàng, đặc biệt là khi thực hiện các hợp đồng vận chuyển hàng có yếu tố nguy hiểm như hóa chất, gas, sơn...

Các học viên sẽ được cấp thẻ chứng nhận nếu đạt kết quả tốt bài kiểm tra đánh giá sau khóa học.

Bài viết khác