Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN THÔNG TƯ 06/2017/TT-BGTVT


 

Ngày 21/4/2017 tại Hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng,Tổng Cục Đường Bộ VN đã tổ chức Hội Nghị Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ký ngày 28/2/2017 của Bộ trường Bộ GTVT.

Tham dự Hội nghị ngoài các đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ, Cục Quản lý đường bộ, Sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, . . .còn có sự tham dự của các Hiệp hội vận tải hàng hóa, các đơn vị quản lý, khai thác, bảo trì đường bộ và một số đơn vị vận tải hàng hóa.

Được biết Thông tư 06 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2017 trong đó quy định về quy trình sừ dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Sau phần giới thiệu các quy định của Thông tư 06, các đại biểu đã tham gia phần trao đổi, giải đáp do Tổng Cục chủ trì. Trong đó một số vấn đề liên quan như tiêu chuẩn về trình độ B tin học đối với người sử dụng hệ thống máy tính điều khiển hệ thống thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe, quy chế phối hợp giữa Tổng Cục và các Sở GTVT, cũng như việc xác định ai là chủ phương tiện trong trường hợp xe vi phạm do cá nhân đứng tên trên giấy đăng ký xe  nhưng do  Hợp tác xã đứng tên xin giấy phép kinh doanh vận tải sẽ tiếp tục được Tổng Cục phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ trong thời gian tới.

 

 

Bài viết khác