Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Hội nghị hưởng ứng và triển khai Tháng hành đông về an tòan, vệ sinh lao đông năm 2017 tại Covato2.


Ngày 19 tháng 05 năm 2017 tại Hội trường, Công ty CP Vận tải ô tô số 2 đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng và triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1 năm 2017 với sự tham gia của toàn thể người lao động trong công ty.

Theo quyết định số 87/QĐ -TTg ngày 12/1/2016 của Thủ tướng về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động từ năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết Tháng hành động lần nhất được tổ chức từ ngày 1-30/5/2017 trên phạm vi toàn quốc.

Qua các phân tích về tai nạn lao động trong những năm qua cho thấy một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đế các vụ tai nạn lao động xảy ra là do người lao động không được huấn luyện hoặc huấn luyện không đầy đủ các kiến thức, kỹ năng làm việc. Do đó huấn luyện về ATVSLĐ là một trong các biện pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa và hạn chế các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra. Với ý nghĩa đó, Tháng hành động về ATVSLĐ lần 1 năm 2017 sẽ có tập trung tuyên truyền với chủ đề  là : “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Một số nội dung hoạt động trong Tháng hành động về ATVSLĐ tại Covato2 như sau :

+ Xây dưng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017. Phương hướng tổ chức các hoạt động là hướng về người lao động, thu hút được sự chủ động tham gia của người lao động.

+ Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động ATVSLĐ tại Công ty.

+ Tổ chức phát hành tài luyện tuyên truyền, hướng dẫn theo chủ đề, các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn đến các sơ sở trực thuộc, người lao động một cách hiệu quả, tiết kiệm.

+ Củng cố, kiện toàn bộ phận ATLĐ tại Công ty.

+ Rà soát, bổ sung các nội qui, qui trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, xưởng sửa chữa. Chú trọng việc tuân thủ công tác kiểm định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

+ Tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại các phòng ban, xưởng, trạm tại Công ty.

+ Xây dưng và thực hiện kế hoạch huấn luyện cho người lao động về ATVSLĐ năm 2017.

+ Treo băng rôn, áp phích, pano tuyên truyền Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017.

+ Tổng hợp báo cáo kết quả hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra Lễ ký cam kết không để xảy ra tai nạn lao động giũa các đơn vị trong Công ty.

Một vài hình ảnh trong Hội nghĩ triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1 năm 2017 :

 

Bài viết khác