Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc lần thứ VIII/2016


Vào lúc 8h30 ngày 25.08.2016,tại Hội trường, CP VậnTải Ô Tô Số 2 đã tổ chức đối thoại định kỳ lần thứ 8. Tham dự buổi đối thoại gồm đại diện  người lao động là tổ chức Công Đoàn và phía người sử dụng lao động là đại diện Ban Gíam Đốc Công Ty; đông đảo CBCNV trong Công Ty cũng đã có mặt.

Buổi đối thoại diễn ra trong tinh thần cởi mở, thẳng thắn với nhiều ý kiến tham dự tích cực của CBCNV.

Các vấn đề được nêu lên bao gồm cách thúc đẩy phong trào văn thể mỹ tại đơn vị; một số giải pháp chính sách nhằm huy động thêm nguồn phương tiện vận tải thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; và tiến trình tái cấu trúc vốn tại Công Ty. Trong đó đặc biệt quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng cũng như quyền lợi của CBCNV đang làm việc tại Công Ty.

 

 

Những hình ảnh tham gia Hội thao do Samco tổ chức năm 2016 :

 

  Một vài hình ảnh họp bàn về tái cấu trúc vốn công ty :

 

 

 

Bài viết khác