Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc lần thứ VII/2016


Tp.HCM, sáng ngày 22.4.2016, tại Công ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 đã diễn ra Hội nghị đối thoại định kỳ lần VII/2016 tham dự hội nghị về phía đại diện người lao đồng gồm Chủ tịch công đoàn, Phó chủ tịch và ủy viên công đoàn. Về phía đại diện chính quyền gồm có : Phó giám đốc, Trưởng phòng KHTV, Đoàn trưởng đoàn xe và cùng với đại diện đại biểu cho cán bộ công nhân viên. Hội nghị đã diễn ra trong khi khí trao đổi cởi mở, bàn về các vấn đề tái cấu trúc vốn công ty, các kết quả đã đạt được trong công tác phong trào đoàn thể 2015 và mục tiêu phấn đấu trong năm 2016.

 

Bài viết khác