Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN 9 NĂM 2017


Ngày 08/09/2017, tại hội trường Cty CP Vận Tải ôtô số 2 (Covato2) đã diễn ra Hội nghị đối thoại định kỳ lần thứ thứ 9. Trước đó do có một số thay đổi về nhân sự ( về hưu), Công Ty đã có Quyết định bổ sung nhân sự vào Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Tham gia hội nghị ngoài đại diện 2 bên: người sử dụng lao động ( BGĐ Cty) và đại diện người lao động ( Công đoàn) còn có sự tham dự đông đảo của CBCNV trong Cty.

Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở các vấn đề được 2 phía đề cập là những vấn đề sát sườn, thiết yếu tại Công ty hiện nay :

  • Việc thực hiện kế họach SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động cũng như chi trả cổ tức trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
  • Chế độ phụ cấp cho người lao động khi đi làm xa cũng như xem xét việc mua Bảo hiểm y tế ngoài Bảo hiểm y tế bắt buộc cho CBCNV.
  • Các giải pháp nhằm gắn kết đội ngũ lái phụ xe với Cty, cùng chia sẻ và đoàn kết cùng nhau vựợt khó trong giai đoạn hoạt động kinh doanh của Cty đang hết sức khó khăn hiện nay.
  • Việc chủ động phát động các hoạt động văn thể mỹ của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới, đặc biệt sau kết quả rất tốt của Công Đoàn Covato2 tại hội thao Tổng Cty 2017.
  • Một số vấn đề khác.

Một vài hình ảnh hội nghị:

 

 

 

 

Bài viết khác