Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ LẦN 10 NĂM 2018


Vào ngày 01/06/2018, tại hội trường Cty CP Vận Tải ôtô số 2 (Covato2) đã diễn ra Hội nghị đối thoại định kỳ lần thứ 10. Tham gia hội nghị ngoài đại diện 2 bên: người sử dụng lao động ( BGĐ Cty) và đại diện người lao động (Ban chấp hành Công đoàn) còn có sự tham dự đông đảo của CBCNV trong Cty.

Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở. Các vấn đề được 2 phía đề cập là những vấn đề sát sườn, thiết yếu tại Công ty hiện nay. Đặc biệt là bàn về các giải pháp nhằm vượt qua giai đoạn công ty đang phải đối diện với nhiều thách thức, các biện pháp đảm bảo được việc làm, thu nhập của CBCNV trong điều kiện hết sức khó khăn, suy giảm của các doanh nghiệp vận tải hiện nay. Một số giải pháp được hai phía đưa ra như:

  • Tổ chức lại bộ máy nhân sự tinh gọn, bố trí xắp xếp lại nhân viện theo hướng tập trung vào nhiệm vụ kinh doanh
  •  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức việc huấn luyện đào tạo một cách bài bản, xậy dựng được hệ thống quản lý chất lượng từ đó nậng cao được chất lượng dịch vụ.
  • Chú trọng đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất; đẩy mạnh hợp tác tìm kiếm thêm nguồn phương tiện, thiết lập được mối quan hệ gắn bó, đồng cam cộng khổ với đội ngũ lái xe, chủ phương tiện.
  • Tích cực tìm kiếm nguồn hàng mới, xem xét việc tiết giảm lại chi phí để có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ vời giá cả cạnh tranh.

Hội nghị đã kết thúc với sự thống nhất, nhất trí cao với các vấn đề được nêu ra.

Một vài hình ảnh của hội nghị:

 

 

 

Bài viết khác