Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐÀO TẠO CHO KỸ THUẬT VIÊN HINO MOTORS (Tháng 6/2022)


Nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ kỹ thuật viên (KTV) và trong chương trình hỗ trợ cho các Đại lý Hino theo kế hoạch đào tạo năm 2022, Hino Motors VN (HMV) đã tổ chức đào tạo khóa Điện cơ bản và Hino DX căn bản trên các dòng xe tải Hino cho các Đại lý phía Nam. Địa điểm đào tạo tại Đại lý Hino Công ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 (Covato2), trong 2 ngày 09&10/06/2022.

Hướng dẫn lớp học là các chuyên viên đến từ Phòng dịch vụ HMV. Đây là khóa đào tạo nhằm trang bị và cung cấp các kỹ năng về sửa chữa điện cũng như sử dụng phần mềm chuẩn đoán Hino DX2 nhằm nâng cao trình độ chẩn đoán, sửa chữa đối với dòng xe tải nhãn hiệu Hino mới - tiêu chuẩn Euro4. Khóa học có sự tham gia đông đảo của các kỹ thuật viên đến từ các Đại Lý Hino khu vực phía nam.

Một số hình ảnh buổi đào tạo: