Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE


Ngày 20/03/2017 Sở Y tế Thành phố HCM có công văn số 2629/SYT-NVY về danh sách 28 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe theo quy định của Nhà nước.

Danh sách 28 cơ sở khám sức khỏe:

Bài viết khác