Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GIÁM SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 năm 2019


Ngày 24/10/2019, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam đã đến đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của COVATO năm 2019.

Đoàn đánh giá lần này do ông Lê Nhật Thành - Chuyên gia đánh giá đến từ trung tâm chứng nhận Quacert, làm trưởng đoàn. đã tiến hành đánh giá sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng của Covato2 với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cũng như việc tuân thủ các cam kết của Covato2 với chính sách chất lượng của công ty trong hai mảng hoạt động chính của Covato2 là :

1/ Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô.

2/ Bán xe ôtô, bảo hành, bảo dưỡng , sửa chữa và cung câp phụ tùng xe ô tô.

Sau khi hoàn thành công tác đánh giá, đoàn công tác đã kết luận hệ thống quản lý chất lượng của Covato2 đã đáp ứng được các yêu cầu của ISO và sẽ đề xuất Quacert tiếp tục cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Covato2.

Bài viết khác