Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN TRONG VẬN CHUYỂN


Với mục đích đánh giá công tác an toàn trong vận chuyển hàng năm, ngày 16/06/2020 Công Ty TOP SOLVENT VIỆT NAM (TSV) đã cử đòan do GĐ Nhà máy dẫn đầu cùng các chuyên viên phụ trách an toàn, điều hành đến Covato2 đánh gía lại dịch vụ vận chuyển của Covato2 cho TSV thời gian qua, trong đó chú trọng đến việc tuân thủ các quy định an toàn của TSV cũng như của Nhà nước.

 Sau khi rà soát và xem xét, phía TSV đã đánh giá cao việc tuân thủ của Covato2 đối với công tác an toàn trong vận chuyển. Các vấn đề nhỏ phát sinh cũng được 2 bên nêu ra và đi đến thống nhất cách giải quyết.

 Hoạt động này cũng nhằm mục đích đánh giá năng lực và hệ thống quản lý an toàn của Covato2 có đủ điều kiện để TSV xem xét việc tái ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa chất của TSV.

Bài viết khác