Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Đại hội Công Đoàn công ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2 lần VI


Ngày 29/05/2015, Đại hội Công Đoàn cơ sở công ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2 lần VI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã được tổ chức thành công tại hội trường Công ty.


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ V (2013 - 2015). Kết quả cho thấy, trong những năm của nhiệm kỳ V, toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan đã luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tình hình sản xuất kinh doanh đều vượt kết hoạch về doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Đời sống, thu nhập bình quân của CBCNV không ngừng được cải thiện. Hằng năm Ban Giám Đốc Công ty đều xét nâng bật lương theo hệ thống thang bảng lương đã được đăng ký với phòng LĐ TBXH. Công ty cũng có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB CNV cũng như đội ngũ anh em lái xe hàng năm.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - GD Công Ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2, Bí thư Đảng bộ công ty phát biểu khai mạc đại hội

Trong nhiệm kỳ Công đoàn đã phối hợp với Chi bộ Đảng, Chính quyền tổ chức cho CB CNV và người lao động trong Công ty tham dự các buổi sinh hoạt chính trị như nghe thời sự trong và ngoài nước, tình hình biển đảo,...qua đó tư tưởng, nhận thức của CB CNV và người lao động được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin, an tâm công tác. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chủ đề từng năm. Qua các năm cũng đã bình chọn được 4 cá nhân và 3 tập thể điển hình đề nghị Tổng Công ty biểu dương khen thưởng. Tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông Công đoàn tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn và bản tin nội bộ, bản tin công đoàn. Kết quả tình hình tai nạn giao thông qua các năm giảm đáng kể

Ông Nguyễn Mạnh Hải - Trưởng phòng Kế Hoạch, Phó chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ V phát biểu trong đại hội

Về hoạt động phong trào công đoàn Công ty CP Vận Tải Ô Tô Số 2 đã có nhiều bước phát triển. Công đoàn đã tổ chức được phong trào thi đua 2 giỏi của phụ nữ, thi đua xây dựng gia đình văn hóa mới, nếp sống văn minh đô thị. Hàng năm đều xét biểu dương khen thưởng cũng như phối hợp Chính quyền động viên thăm hỏi chị em trong các đợt kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Tham gia các phong trào do Công đoàn Tổng Công ty phát động như hội thao, hội diễn văn nghệ, ngày thứ 7 công nhân Samco, chương trình " trái tim nghĩa tình", " xây dựng nhà tình thương", góp " quỹ vì người nghèo", " vì trường sa thân yêu",.....

Đại hội biểu quyết chọn ban chấp hành mới.

 Nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công đoàn Công ty CP Vận Tải Ô Tố số 2 phấn đấu thực hiện mục tiêu phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tính chủ động sáng tạo và phù hợp với đặc thù văn hóa doanh nghiệp, phát huy truyền thống vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh vượt từ 10% trở lên và tham gia đầy đủ các phong trào do Công đoàn Cty phát động :

  • Phong trào tham gia quản lý, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.
  • Phong trào sáng kiến, giải pháp mới, phấn đấu mỗi năm có ít nhất 1 sáng kiến, giải pháp được công nhận, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
  • Phong trao thi đua giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn, chấp hành nghiêm luật lệ giao thông, giữ nghiêm kỷ luật công tác, chăm sóc và quan hệ tốt với khách hàng.
  • Phong trào tổ chức khai thác hàng hóa vận chuyển, đổi mới phương tiện vận tải, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác, giao dịch với cổ đông, khách hàng.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) gồm 5 đồng chí; Chủ tịch công Đoàn, Phó chủ tịch công Đoàn, 3 ủy viên BCH công Đoàn.

Ban chấp hành công Đoàn mới nhiệm kỳ VI (2015 - 2020).

 

 

Bài viết khác