Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022


  Ngày 15/04/2022, tại Nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ số 14A Dương Đức Hiền, Q. Tân Phú, TP.HCM, Công ty CP Vận tải Ô tô số 2 (COVATO2) đã tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027với sự tham dự của toàn thể Ban lãnh đạo và cổ đông của Công ty.

  Được biết sau 2 năm 2020 và 2021 không thể tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức gặp mặt trực tiếp mà phải tổ chức Đại Hội bằng hình thức từ xa để tuân thủ theo các biện pháp phòng chống Covid – 19 theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng; năm nay, 2022, do tình hình dịch bệnh Covid đã được kiểm soát tốt nên Công ty đã có thể tổ chức họp trực tiếp.

  Tại Đại hội ngoài việc biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý cao các báo cáo về Kết quả SXKD và Phương hướng mục tiêu năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Báo cáo về Phân phối lợi nhuận và cổ tức 2021, Thù lao HĐQT & BKS 2021, Tiền lương BGĐ 2021; Đại hội cũng đã nghe báo cáo về hoạt động của HĐQT và Báo cáo giám sát của BKS công ty và thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022.

  Một trong những nội dung chính của cuộc họp ĐHĐCĐ năm nay là bầu ra Ban Lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2017-2021 đã mãn nhiệm. Với những lá phiếu tập trung, Đại hội với tinh thần trách nhiệm và dân chủ đã bầu ra được những thành viên HĐQT gồm 5 vị và thành viên BKS gồm 3 vị là những người có năng lực và tâm huyết , những người sẽ chịu trách nhiệm lèo lái con thuyền Covato2 trong những năm tới.

  Được tiến hành làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 của Covato2 đã thành công tốt đẹp.

   Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

Bài viết khác