Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019


Ngày 22/02/2019, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải Ô tô số 2 (COVATO2) đã được tổ chức tại nhà hàng Hương Quê, quận Tân Phú, TP.HCM với sự tham dự của Ban lãnh đạo, quý vị cổ đông và toàn thể CBCNV công ty, Đại hội còn có sự góp mặt của đại diện Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận Tải Sài Gòn (SAMCO) và các vị khách mời.

Tại đại hội BGĐ công ty đã báo cáo tổng kết SXKD 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong điều kiện kinh doanh cả 2 mảng chính của công ty là vận tải đường bộ và đại lý Hino gặp rất nhiều thách thức trong năm 2018, toàn thể CBCNV đã nỗ lực thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Với đánh giá tình hình kinh doanh năm 2019 sẽ tiếp tục đối diện với nhiều thách thức, BGĐ Cty đã đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm 2019.

Cổ đông tham dự Đại hội đã đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2018.

Các văn kiên tại đại hội bao gồm tờ trình kế hoạch SXKD, tỷ lệ cổ tức, nghị quyết  . . .đã được cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Được tiến hành làm việc, thảo luận với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 của Covato2 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội : https://drive.google.com/open?id=1HWk3fklPYrLPkXnHCX07PrjxKH5q9WBq

Bài viết khác