Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018


Ngày 28/02/2018, Công ty CP Vận tải Ô tô số 2 (COVATO2) đã tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 tại nhà hàng Hương Quê, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Ngoài Ban lãnh đạo cùng toàn thể cổ đông và CBCNV Công ty, tại Đại hội còn có sự hiện diện của đại diện Tổng Cty CK GTVT Sài Gòn ( Samco) và các vị nguyên là lãnh đạo của Công ty.

Đại hội đã nghe các báo cáo tổng kết SXKD 2017, phương hướng giải pháp và các chỉ tiêu SXKD 2018, tỷ lệ chi trả cổ tức, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 2017, hoạt động của HĐQT và BKS cũng như một số quy chế hoạt động của công ty.

Các vấn đề được nêu lên tại Đại hội đã được các cổ đông tham dự biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao.

Được tiến hành làm việc, thảo luận với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 của Covato2 đã thành công tốt đẹp trong cùng ngày.

Một số hình ảnh tiêu biểu của Đại hội:  http://www.mediafire.com/folder/0ejpfexiw8jg6/dai_hoi_co_dong_2018

Bài viết khác