Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

COVATO2 TỔ CHỨC TỔNG KẾT SXKD 2018 & HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG 2019.


Sáng ngày 29 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2, đã tổ chức Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 & Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

Tại hội nghị Tổng kết SXKD 2018, Ban Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Năm 2018, trong bối cảnh cả hai mảng hoạt động chính của Công ty là vận tải hàng hóa và kinh doanh xe tải phải đối diện với nhiều thách thức, toàn thể CBCNV đã  có rất nhiều nỗ lực để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Trong phần phương hướng hoạt động năm 2019 sau phần dự báo tình hình, BGĐ Công ty cũng đã đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện.

Tại hội nghị Đại biểu người lao động, phần thảo luận diễn đã ra sôi nổi với các ý kiến thẳng thắn, có trách nhiệm của các đại biểu trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động,  quyền lợi cũng như việc đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. . . .

Với  100% đại biểu  nhất trí, Hội nghị đã thông Nghị quyết với các chỉ tiêu đặt ra.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 

Bài viết khác