Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Covato2 tổ chức Lễ Tổng kết 2016 & Hội nghị Đại biểu người lao động 2017


Ngày 11 tháng 01 năm 2017 tại Hội trường, Công ty CP Vận tải ô tô số 2 đã tổ chưc Lễ Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 & Hội nghị đại biểu người lao đông năm 2017.

Năm 2016 đánh dấu một năm có nhiều sự kiện lớn ảnh hưởng đến tình hình chung của đất nước, cũng là năm bản lề trong tiến trình tái cấu trúc vốn tại Công ty. Trong bối cảnh gặp không ít khó khăn với cả 2 mảng hoạt động chính là vận tải đường bộ và đại lý Hino. Về vận tải công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt dành thị phần của các Tập đoàn Logistic quốc tế với sự vượt trội về vốn, mối quan hệ và kinh nghiệm quản lý. Về kinh doanh xe tải Hino cũng gặp không ít khó khăn do nhu cầu tiêu thụ xe tải trên thị trường giảm rất nhiều.

Phó giám đốc Covato2, ông Bùi Nguyên tổng kết hoạt động KDSX năm 2016

Tuy nhiên phát huy được truyền thống tốt đẹp của Công ty là sự đoàn kết nhất trí, lao động với tinh thần sáng tạo vượt khó, chủ động nắm bắt thời cơ , tập thể CBCNV Công ty đã cập bến năm 2016 với không ít thành công với việc đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch 2016 trong đó:

 - Doanh thu : 615 tỳ = 137% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận: 9,5 tỷ = 126% so với kế hoạch

- Nộp ngân sách 15,5 tỳ = 1013% so với kế hoạch.

- Thu nhập bình quân 10, 82 triệu = 132% so với kế hoạch.

 Bình xét thi đua năm 2016 tại Công ty đạt kết qủa:

- Chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch - Vũng mạnh đươc Đảng Ủy Tổng Công Ty tặng giấy khen trong công  tác kết nạp Đảng viên mới 2016.

- Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuát sắc.

- Công ty đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (UBND Thành phố tặng Bằng khen)

   + 10/10 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 2 giấy khen Tổng Công Ty.

   + 75 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 17 giấy khen Tổng Công Ty.

   + 3 chiến sĩ thi đua cơ sở.

 Tại Hội nghị, người lao động đã nhất trí  việc sửa đổi Thỏa ước Lao động với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động:

- Tăng thêm ngày nghỉ phép năm từ 12 ngày /năm lên 13 ngày/ năm.

- Tăng ngày nghỉ có lương trường hợp con kết hôn từ 1 ngày lên 2 ngày.

Hội nghị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về hoạt động SXKD, các giải pháp nâng cao hiệu quả và đã biểu quyết 100% thông qua nghị quyết phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch SXKD đề ra trong năm 2017: doanh thu 489 tỷ, lợi nhuận 14,9 tỷ; đảm bảo ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, phấn đấu thực hiện các nội dung thi đua do Ban Lãnh đạo phát động.

Bài viết khác