Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

 • Tiếng việt
 • _lang_en

COVATO2 TIẾP ĐOÀN THANH TRA VỀ LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG


    Thực hiện quyết định só 368/QĐ-TTr ngày 19/08/2022 của Chánh thanh tra Bộ LĐ TBXH về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, ngày 20/09/2022 Đoàn thanh tra của Bộ LĐTBXH do ông Lê Hữu Long- Thanh tra viên cao cấp, Phó Chánh thanh tra Bộ LĐTBXH làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Công Ty CP Vận tải Ô tô số 2.

    Đây là đợt làm việc theo kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội đối với các đơn vị trong Tổng Công Ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn ( SAMCO ) mà Covato2 là 1 đơn vị thành viên.

    Sau khi nghe báo cáo từ lãnh đạo Covato2 về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh trên chừng từ, sổ sách và thực địa tình hình chấp hành các quy định của nhà nước tại Covato2 liên quan đến việc thực hiện:

 • Các báo cáo định kỳ.
 • Hợp đồng lao động.
 • Đối thoại tại doanh nghiệp và thỏa ước lao động tập thể.
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
 • Tiền lương và trả công lao động.
 • Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
 • Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • An toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Các vấn đề khác .

    Kết thúc phiên làm việc, bên cạnh việc đánh giá cao việc chấp hành tại Covato2. Đoàn thanh tra đã có một số góp ý để Covato2 hoàn thiện hơn nữa việc thực hiện các quy định liên quan đến pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

 


Bài viết khác