Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

COVATO2 THAM GIA Chương trình HIẾN MÁU tình nguyện “TRÁI TIM NHÂN ÁI” LẦN THỨ 14 NĂM 2022


Sáng ngày 22 và 23 tháng 08 năm 2022, đông đảo CBCNV Cộng ty CP Vận tải Ô Tô số 2 (Covato2) đã nô nức đến Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài gòn (Samco) để tham gia chương trình Hiến máu tình nguyện “Trái tim thân ái” do Công Đoàn và Đoàn Thanh Niên Tổng Cty Samco phát động.

Năm nay 2022 là lần thứ 14 hoạt động nhân văn, được tổ chức hàng năm, có ý nghĩa cao đẹp được Samco phát động nhằm góp phần hỗ trợ các cơ sở y tế trên địa bàn có nguồn máu an toàn phục vụ cho cấp cứu và điều trị cứu người tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện,

Chương trình với sự tham gia tích cực của đông đảo CBCNV trong Tổng Cty Samco là một hoạt động xã hội nhân đạo, đầy tình người, cũng như khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong đội ngũ người lao động và góp phần xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp.