Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

COVATO2 NHẬN CHỨNG NHẬN “LÁI XE SINH THÁI”


Ngày 25/09/2018, đại diện của  Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ CT/GIZ  đã đến văn phòng Công Ty CP Vận tải Ô tô số 2 (Covato2) trao chứng nhận Covato2 đã tham gia khóa đào tạo nâng cao “ Lái xe Sinh Thái và Lái xe An Toàn”. Được biết mục tiêu của Chương trình GIZ nhằm đóng góp vào chiến lược giảm phát thải khí nhà kính và chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam. Việc tổ chức các khóa đào tạo tại Việt Nam nằm trong chuỗi hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về phát triển bền vững. Đặc biệt các lớp đào tạo cho lái xe nhằm  hướng dẫn và hệ thống lại cho các các bác tài các kỹ năng lái xe nhằm tiết kiệm nhiên liệu và an toàn trên đường phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam.

 

Bài viết khác