Hotline HINO : 0918 254 493 - VẬN TẢI : 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

BAN KIỂM SOÁT COVATO2 THAY ĐỔI NHÂN SỰ


Chiều ngày 14/05/2021 tại văn phòng Công Ty, Ban Kiểm soát (BKS) đã có buổi họp để giới thiệu nhân sự là thành viên mới.

Buổi họp ngoài sự hiện diện của đầy đủ các thành viên mới và cũ của BKS còn có sự tham dự của Chủ tịch và Thư ký HĐQT.

Được biết, trước đó ngày 14/04/2021 cổ đông pháp nhân là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài gòn TNHH -MTV (Samco) đã gởi đến HĐQT và BKS Covato2 Quyết định về việc cử Bà Nguyễn Vũ Anh Thư là chuyên viên phòng Tài chánh Kế toán Samco thay thế Bà Đỗ Kiều Kim Ngân (được Samco bố trí công việc khác) tham gia BKS Covato2.

Tại buổi họp, đã xác nhận việc thay đổi nhân sự theo quyết định của Samco là phù hợp với điều lệ hiện hành của Covato2, nhiệm vụ Gíam sát viên và các công việc giám sát hoạt động của Công ty do bà Ngân đảm nhiệm đã được chuyển giao tốt đẹp cho bà Anh Thư. Bà Anh Thư cam kết sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành nhiệm vụ được tin tưởng giao phó.

Bài viết khác