Hotline : 0918 254 493 - 0903 021 968 - 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Chiến lược phát triển


 

Để có thể cạnh tranh hiệu quả trong giai đoạn nền kinh tế quốc gia đang hội nhập ngày càng sâu với thế giới, bên cạnh việc liên tục đổi mới phương tiện trang thiết bị ngày càng hiện đại, đầu tư vào con người sẽ là ưu tiên hàng đầu của COVATO2 trong giai đoạn tới.

Trong đó, việc thực thi các chính sách về an toàn, sức khỏe, môi trường sẽ đặc biệt được chú trọng.

Với mục tiêu hiện đại hoá đội xe, ngoài việc liên tục đầu tư các xe tải đời mới, COVATO2 sẽ tiến hành việc trang bị hệ thống định vị qua vệ tinh (GPS) cho từng phương tiện, tổ chức các đội xe phục vụ theo nhu cầu chuyên biệt của từng khách hàng trên mọi tuyến đường.

Cùng với đó là các lớp huấn luyện nhằm xây dựng được một đội ngũ lái xe có tay nghề, có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng, đáp ứng yêu cầu đa dạng, khắt khe của từng loaị hàng hoá vận chuyển.