Hotline : 0918 254 493 - 0903 021 968 - 0908 679 468

  • Tiếng việt
  • _lang_en

Chiến lược phát triển


 TẦM NHÌN, MỤC TIÊU

 VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY

  1. TẦM NHÌN

 Công ty CP Vận tải Ô tô số 2 phấn đấu không ngừng để trở thành một doanh nghiệp  lớn mạnh, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội, nâng cao giá trị cuộc sống cả về vật chất và tinh thần.

  2. MỤC TIÊU

  • Trở thành một doanh nghiệp vận tải vững mạnh.
  • Luôn cung ứng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và các đối tác.
  • Tăng trưởng và phát triển ổn định gắn kết với việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.
  • Cam kết bảo vệ uy tín thương hiệu và kinh doanh dài hạn trên cơ sở tôn trọng các quy định và pháp luật xã hội.

  3.  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 Để có thể cạnh tranh hiệu quả trong giai đoạn nền kinh tế quốc gia đang hội nhập ngày càng sâu với thế giới, bên cạnh việc liên tục đổi mới phương tiện trang thiết bị ngày càng hiện đại, đầu tư vào con người sẽ là ưu tiên hàng đầu của COVATO2 trong giai đoạn tới.

 Trong đó, việc thực thi các chính sách về an toàn, sức khỏe, môi trường sẽ đặc biệt được chú trọng.

 Với mục tiêu hiện đại hoá đội xe, ngoài việc liên tục đầu tư các xe tải đời mới, COVATO2 sẽ tiến hành việc trang bị hệ thống định vị qua vệ tinh (GPS) cho từng phương tiện, tổ chức các đội xe phục vụ theo nhu cầu chuyên biệt của từng khách hàng trên mọi tuyến đường.

 Cùng với đó là các lớp huấn luyện nhằm xây dựng được một đội ngũ lái xe có tay nghề, có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng, đáp ứng yêu cầu đa dạng, khắt khe của từng loại hàng hoá vận chuyển.