Hotline : 0918 254 493 - 0903 021 968 - 0908 273 196

  • Tiếng việt
  • _lang_en

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH


Link download toàn bộ hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của công ty Cổ phần vận tải Ô tô số 2 (COVATO 2):

https://drive.google.com/open?id=0B5bRX2D3l8B4YWI5UTNlb1pOWm8