Hotline 0917 036 186

  • Tiếng việt
  • _lang_en

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH


Link download toàn bộ hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của công ty Cổ phần vận tải Ô tô số 2 (COVATO 2):

https://drive.google.com/open?id=0B5bRX2D3l8B4YWI5UTNlb1pOWm8